Bel de Klantenservice op 1200 of +31 65 9000 200 vanaf je Delight Mobile

Privacy Beleid

Privacy Beleid
Dit beleid heeft betrekking op u, de gebruiker van deze website, en Vectone , de eigenaar en aanbieder van deze website. Dit beleid heeft betrekking op ons gebruik van alle door ons verzamelde informatie tijdens uw gebruik van de website.

1. Definities en Interpretatie
In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenissen:
 • Account betekent de rekening die Vectone gebruikt om al uw gebruik van goederen en diensten op bij te houden. Hierbij zijn de Mijn Delight service en andere systemen bij inbegrepen;
 • Data betekent gezamenlijk alle informatie die u indient bij Vectone via de Website. Bij deze definitie zullen, waar toepasbaar, de definities van de Wet op Gegevensbescherming 1988 inbegrepen zijn;
 • Kosten betekent de toepasselijke kosten voor het leveren van de Service. Hierbij zijn inbegrepen, maar niet uitsluitend, de kosten voor gebruik en Service, en kosten voor elke aanvullende Service die u van Vectone bestelt of gebruikt;
 • Vectone wij, onze en ons betekent Vectone Services BV, een bedrijf geregistreerd in Nederland met registratienummer 61283770, met een geregistreerd kantoor op Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, Nederland, handelend als Vectone.
 • Mijn Delight betekent de online faciliteit beschikbaar op de Vectone Website waar u uw Account, inclusief gespreksgeschiedenis, gesprekskosten, gespreksduur, betalingen en andere persoonlijke informatie, kunt controleren;
 • Services betekent de fundamentele en elke aanvullende service die Vectone aan u verleent door elk gebruik van goederen, Account, systeem, Mijn Delight en gezamenlijk alle online faciliteiten, instrumenten, Services of informatie die Vectone beschikbaar maakt via de Website zowel nu als in de toekomst;
 • Systeem betekent alle online communicatie-infrastructuur die Vectone beschikbaar maakt via de Website zowel nu als in de toekomst. Inclusief, maar niet uitsluitend, webmail, messageboards, live chat functie en email links;
 • EU Cookie Wet betekent de Wet bescherming persoonsgegevens (2001) gebaseerd op de Europese dataprotectierichtlijn (95/46/EG);
 • Gebruiker betekent elke derde partij die de Website bezoekt en die niet in dienst is van Vectone en handelt voor zijn werk; en
 • Website betekent de website die u momenteel gebruikt (www.delightmobile.nl) alle sub-domeinen van deze website (bijv. sub-domein http://www.delightmobile.nl/myaccount/userlogin.aspx) tenzij deze expliciet is uitgesloten door haar eigen Algemene Voorwaarden.
2. Toepassing van dit Beleid
Die beleid heeft alleen betrekking op de acties van Vectone en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het reikt niet tot andere websites die vanaf deze Website bereikt zouden kunnen worden. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, links die wij zouden kunnen verschaffen naar social media websites.
 
3. Vergaarde Data
Elk van de volgende Data mag, zonder beperking, van tijd tot tijd door deze Website vergaard worden:
 • naam;
 • adres;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • functietitel;
 • beroep;
 • contactinformatie zoals emailadressen en telefoonnummers;
 • gespreksinformatie zoals verkeersdata en locatiedata;
 • opwaardeerregisters, betalingsregisters en voicemailopnames;
 • demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
 • financiële informatie zoals creditcard- en bankpasnummers;
 • IP adres (automatisch vergaard);
 • webbrowser type en versie (automatisch vergaard);
 • besturingssysteem (automatisch vergaard);
 • systeembeheer; and;
 • Een lijst met URLs beginnend met de site waar u vandaan kwam, uw activiteit op de Website en de site waar u naartoe weggaat (automatisch vergaard).
4. Ons Gebruik van Data
 1. Alle persoonlijke Data die u invoert zal door Vectone worden bewaard zolang dat voor hun doel noodzakelijk is
 2. Tenzij we verplicht of door de wet toegestaan zijn, en onderworpen aan clausule 5, zal uw Data niet aan derden worden verstrekt. Hier zijn aan ons gelieerde bedrijven en/of andere bedrijven in onze groep niet bij inbegrepen.
 3. Alle persoonlijke Data wordt veilig opgeslagen volgens de voorwaarden in de Wet bescherming persoonsgegevens 2001. Voor details over de beveiliging, zie clausule 11.
 4. Wij mogen de informatie die u aanlevert aanvullen met informatie die wij ontvangen hebben van derde partijen, zoals bijvoorbeeld van andere leden van uw huishouden.
 5. Alle van de bovengenoemde Data zou van tijd tot tijd door ons noodzakelijk kunnen zijn om u de best mogelijke service en ervaring te verschaffen wanneer u de Website gebruikt. Meer specifiek, de Data kan gebruikt worden voor de volgende toepassingen;
  1. om uw Account en Mijn Delight te beheren. Hieronder valt, maar niet uitsluitend, het creëren en bijhouden van interne registers, rekeningen en statitische gegevens;
  2. het bijhouden van interne registers;
  3. administratie van uw Account;
  4. verbetering van onze producten / diensten;
  5. het uitvoeren van beveiligingscontroles;
  6. detectie of preventie van fraude;
  7. klantenservice faciliteiten te verschaffen met betrekking tot eventuele vragen of klachten;
  8. marketing doeleinden;
  9. om verzamelde informatie aan adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over het navigeergedrag en kunnen geen enkel person individueel indentificiëren;
  10. Contact met u maken om u informatie te verschaffen met betrekking tot diensten en goederen waar u wellicht in geïnteresseerd in bent;
  11. het aanleveren van uw Data aan derden volgens clausule 5;
  12. het uitvoeren van noodzakelijke taken om ons bedrijf te laten draaien;
  13. het verzenden via email van promotioneel material waar u geïnteresseerd in zou kunnen zijn;
  14. teneinde marktonderzoek uit te voeren. Dit kan gedaan worden via email, telefoon, fac of post. Zulke informatie kan gebruikt worden om de website aan te passen of te updaten; en;
  15. om aan juridische en reglementaire eisen te voldoen.
 6. U heeft het recht te weigeren dat uw Data gebruikt wordt voor de doeleinden genoemd in clausule 4.e. Als u dit weigert, dient u uw bezwaar schriftelijk in te dienen bij Vectone Services BV, Company number: 61283770 , Office: Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam, The Netherlands, waarin u aangeeft welke gebruiksdoeleinden uit clausule 4.e. u weigert.
 7. U heeft het recht uw Data te updaten. Wanneer u dit wilt doen dient u ons specifiek te vertellen wat het is dat u veranderd wil hebben en dit dient schriftelijk ingediend te worden op het adres vermeld in clausule 4.f. Om fraude tegen te gaan kunnen wij u vragen om documentatie die uw identiteit kunnen bevestigen alvorens tot het verzoek om uw Data te veranderen over te gaan.
5. Websites en Diensten van Derden.
 1. Vectone kan van tijd tot tijd de diensten inroepen van andere partijen voor zaken waaronder, maar niet uitsluitend, betalingsverwerking, bezorging van aangekochte artikelen, zoekmachine faciliteiten, reklame en marketing. De aanbieders van zulke diensten hebben toegang to zekere persoonlijke Data die verschaft wordt door Gebruikers van de Website.
 2. Alle data die door zulke partijen gebruikt wordt, wordt alleen gebruikt in een dergelijke mate die noodzakelijk is voor hun om de dienst de leveren die Vectone van hen vraagt. Alle gebruik voor andere doeleinden is ten strengste verboden. Bovendien zal alle Data die door derde partijen verwerkt wordt, verwerkt worden volgens de voorwaarden van dit Beleid en in overeenkomst met de Wet bescherming persoonsgegevens 2001.
6. Links naar Andere Websites
De Website kan van tijd tot tijd links verschaffen naar andere websites. Vectone heeft geen controle over zulke websites en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de content hiervan. Dit Beleid beslaat uw gebruik van deze websites niet. Gebruikers worden aangeraden om het privacy beleid van andere websites door te nemen alvorens deze te gebruiken.
7. Veranderingen in Zakelijk Eigendom en Beheer
 1. Vectone kan van tijd tot tijd haar activiteiten uitbreiden of verkleinen en dit kan tot gevolge hebben de verkoop en/of overdracht van beheer van een deel of het geheel van Vectone . Door Gebruikers verschafte Data zal, waar deze relevant is voor de overgedragen delen van ons bedrijf, mee overgedragen worden en de nieuwe eigenaar of nieuwe beherende partij zal, onder de voorwaarden van dit beleid, toegestaan zijn deze Data te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze oorspronkelijk voor bedoeld was.
 2. In het geval dat enige door gebruikers verschafte Data op zulke manier wordt overgedragen, zult u hier niet vantevoren over geïnformeerd worden.
8. Het Gebruik van uw Data Beheren.
 1. Waar u gevraagd wordt Data in te voeren, zal u de optie gegeven worden het gebruik van deze Data te beperken. Dit kan het volgende bevatten:
  1. gebruik van Data voor directe marketingdoeleinden; en;
  2. delen van Data met derde partijen.
9. Uw Recht om Informatie te Onthouden
 1. U kunt bepaalde delen van de Website gebruiken zonder enkele Data te verschaffen. Om alle eigenschappen en functies die op de Website beschikaar zijn te gebruiken, kan vereist zijn dat u bepaalde Data verschaft.
 2. U kunt het gebruik van Cookies door uw Internet browser beperken. Voor meer informatie raadpleeg clausule 12.
10. Toegang tot uw Data krijgen.
     U heeft het recht om een kopie van al uw persoonlijke, door Vectone bewaarde, Data (waar zulke Data daadwerkelijk bewaard wordt) aan te vragen na betalinging van een kleine vergoeding die niet meer dan €10.00 zal zijn.
 
11. Beveiliging
 1. Data veiligheid is zeer belangrijk voor Vectone en om uw Data te beschermen hebben wij geschikte physieke-, electronische- en beheersprocedures in gebruik om via de Website verzamelde Data te beveiligen.
12. Cookies
 1. Deze Website kan bepaalde ‘First Party Cookies’ op uw computer plaatsten en gebruiken. First Party Cookies zijn cookies die direct door Vectone worden geplaatst via deze website en die alleen gebruikt worden door Vectone . Vectone gebruikt Cookies om uw gebruikservaring van de Website te verbeteren en onze lijn van producten en diensten uit te breiden. Vectone heeft deze Cookies zorgvuldig uitgekozen en heeft stappen ondernomen om te verzekeren dat uw privacy is beschermt en ten alle tijde wordt gerespecteerd.
 2. Door deze Website te gebruiken kunt u ‘Third Party Cookies’ van derden op uw computer ontvangen. Dit zijn Cookies geplaatst door andere websites en/of partijen dan Vectone . Deze cookies worden op deze website gebruikt voor reklame-doeleinden. Deze cookies zijn niet integraal aan de diensten die door de Website verleend worden.
 3. Alle Cookies die door deze Website gebruikt worden zijn in overeenkomst met de huidige NL en EU Cookie Wet.
 4. Voordat Cookies onder voorwaarde van sub-clausule 12.e. en 12.h. op uw computer worden geplaatst, zult u een pop-up te zien krijgen waarin om uw toestemming gevraagd wordt deze Cookies te plaaten. Door uw toestemming te geven, geeft u Vectone de mogelijkheid u te voorzien van de beste ervaring en service. U kunt, echter, weigeren deze Cookies te plaatsen, maar dan zal bepaalde functionaliteit van de Website niet volledig beschikbaar zijn of werken zoals bedoeld is.
 5. Bepaalde delen van de Websit zijn afhankelijk van Cookies om te functioneren. NL en EU Cookie Wet beschouwd deze Cookies als “strict noodzakelijk”. Uw toestemming zal niet gevraagd worden om deze Cookies te plaatsen. U kan deze Cookies nog steeds blokken door de instellingen van uw internet browser te veranderen zoals dat hieronder staat uitgelegd.
 6. Deze Website gebruikt analytische diensten. Dit refereert aan een set instrumenten die gebruikt wordt om gebruiksstatistieken te verzamelen en te analyseren, wat ervoor zorgt dat wij Gebruikers en deze Website beter kunnen begrijpen. Dit zorgt er op zijn beurt weer voor dat wij de Website, en de producten en diensten die daar aangeboden worden, kunnen verbeteren. U hoeft ons geen toestemming te geven om deze Cookies te gebruiken, maar, hoewel ons gebruik hiervan geen risico levert voor uw privacy of een veilig gebruik van de Website, het zorgt er wel voor dat wij ons bedrijf kunnen blijven verbeteren.
 7. De analytische diensten die door deze Website gebruikt worden, gebruikt Cookies om de benodige informatie te verzamelen. Bepaalde Cookies kunnen onmiddelijk geplaatst worden wanneer u de Website bezoekt en het kan mogelijk zijn dat er geen toestemming van u gevraagd kan worden. U kunt deze Cookies verwijderen en er voor zorgen dat zij in de toekomst niet meer gebruikt worden.
 8. U kan kiezen om Cookies te activeren of uit te schakelen in uw internet browser. De meeste internet browsers geven ook de mogelijkheid om alleen Third Party cookies uit te schakelen. Standaard accepteren de meeste internet browsers Cookies, maar dit kan veranderd worden. Voor meer informatie raadpleegt u het help menu in uw internet browser.
 9. U kan er ten alle tijde voor kiezen om Cookies te verwijderen, maar u kunt hierdoor informatie verliezen die ervoor zorgt dat de Website sneller en meer efficient gebruikt kan worden. Een voorbeeld van die informatie zijn gepersonaliseerde instellingen.
 10. Het is aangeraden dat u ervoor zorgt dat uw internet browser up-to-date is en dat u de help en assistentie van de ontwikkelaar van uw internet browser raadpleegt als u onzeker bent over hoe u uw privacy instellingen kan veranderen.
13. Veranderingen aan dit Beleid
Vectone behoudt het recht dit Beleid van tijd tot tijd te veranderen waar wij dat nodig achten of als de wet dit verplicht. Alle veranderingen zullen onmiddelijk op de Website geplaatst worden en u zult geacht zijn de voorwaarden van dit Beleid te hebben geaccepteerd wanneer u de Website voor het eerst gebruikt nadat de aanpassingen zijn gedaan.
 
Opwaarderen is mogelijk bij de volgende verkooppunten: